I media

Artikler i ulike media som omhandler Fjøsteknikk og/eller produkter som vi fører.


Norsk-Slakt.no

Her kan du lese om prosjektet til Jan Vegar Dalen, hvor han har utvidet sin produksjonskapasitet på smågris fra 4000 til mellom 10 – 12000 smågris pr år.

Jan Vegar trekker også frem at fôringsanlegget skal fôre smågrisen 12 ganger i døgnet etter avvenning. Ambisjonen er at friskt fôr tildelt 12 ganger i døgnet skal heve daglig tilvekst på smågrisen fra rundt 500g/dag til minst 800 g/dag, noe som vil gi ett stort bidrag til økt lønnsomhet i produksjonen.


Svin nr. 8 – 2013

Les om Kirsti Jordbrekk og Halvard Garpestad, som i 2012 fikk installert nytt Weda restløst foringsanlegg. «Med det nye anlegget synes vi det fungerer mye bedre, Det har også hjulpet mye rent arbeidsmessig»

Svin nr. 8 – 2013


Fiskå Fôrum nr. 2-2013

Her kan du lese om Geir og Anne Olsen som valgte restløsanlegg fra Fjøsteknikk AS og Weda.

Trykk på denne link for og få opp artikkelen: Fiskå Fôrum nr. 2-2013


Norsk Landbruk nr. 19-2013

I en reportasjeserie som Norsk Landbruk kjører nå senhøstes, kan en lese om erfaringer fra forskjellige svineprodusenter og deres anlegg. I denne utgaven forteller to av våre kunder, som har investert i Restløst Fòringsanlegg fra Weda sine historier. Magnar og Marit Fjellheim og Atle Ravndal

«Vi har et helt nytt liv. Nå kan vi konsentrere oss om gode rutiner.» Dette sier Atle Ravndal, som i 2011 fikk installert nytt Weda Restløst fòringsanlegg.

Norsk Landbruk nr. 19-2013