Fjøsteknikk AS, leverer WEDA fòringsanlegg til gris.

Vi har valgt WEDA som vår hovedleverandør innenfor gris, som følge av de høye kvalitetskrav som stilles i dagens marked. WEDA vet hva som forventes, og jobber daglig for og sikre en optimal drift av alle anlegg. Les mer om WEDA på deres hjemmesider eller vår danske samarbeidspartner, Weda Danmark

Du finner samme informasjon som nedenfor ved og klikke deg inn på denne linken: Ekte Restløs foring. Så kan du enkelt skrive det ut og lagre det på din egen PC


Riktig restløs våt-foring

Presis fremføring av foret i rørstrengen:

 • Trinnløs frekvensstyring av for-pumpen.
 • Trinnløs flowmåling og registrering av vektfylde.

Presis utforing i krybben spesielt når det er små mengder:

Trinnløs flowmåling.

Ingen seperasjon av foret i rørene:

 • Mix-pipe rør = rotasjon av foret i rørene.

Liten restmengde i blandetankene ved nullpunktet:

 • Rustfrie ståltanker inneholder en mindre restmengde enn glassfiber tanker.

Så liten produksjon av bruktvann som mulig:

 • Når blandetankens innhold når nullpunktet brukes det friskt vann til å skubbe med.
 • D.v.s at en veldig stor del av bruksvannet forbrukes uten å lagres.

Vanninntaket via rørstrengene:

 • Sikrer at vannet i rørstrengene aldri blir en bakterie bombe siden vannet blir utskiftet minst 4-5 ganger pr dag.

Topphygiene:

 • UV-Lys i blandetankene = ingen gjær eller sopp = rene tanker.
 • Tanker av rustfritt stål er renere en glassfiber tanker og blander bedre.
 • Kraftfor nedslepp som lukker tett oppe fra uten noe som stikker ned i tanken.
 • 4 stk kraftige spyleplater med vann leveranse fra for-pumpen som gir 133 liter vann i min sørger for att spylingen er meget kraftig = rene tanker.
 • Muligheter for daglige tank skyllinger minimerer fastgroing av for-rester.
 • Alkalisk rengjøring = hoved rengjøring av tankene og for-rørene med våtfor såpe hver 2-3 uker heilautomatisk.
 • Det brukes kun syre (PH senker) i det foret som blandes opp = veldig lite forbruk av syre.
 • Det gir bedre dyrehelse når en ikke senker PH så mye som i et normal anlegg.
 • Mindre magesår.
 • Alltid friskt og velsmakende for.
 • Faseforing med glidende resepter er ikke noe problem.
 • Veldig lett å kontrollere på dataen hva dyrene spiser til en kvar tid.
 • Lett og kontrollere anlegget via internett eller mobiltelefon.
 • Online support.
 • WEDA har hatt restløs foring i 25 år.